CEASE Therapie

De naam CEASE-therapie staat voor: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Dit is een zeer effectieve behandelmethode voor autistische kinderen.
De therapie is ontwikkeld door arts-homeopaat Tinus Smits*, die zich jaren lang aan het ontstoren van het Post-Vaccinaal Syndroom (PVS) gewijd heeft.
Hij deed dit met behulp van speciale homeopathische middelen: de vaccinatienosoden (middelen die gemaakt zijn van de vaccins), waarmee in de praktijk opmerkelijke resultaten behaald worden. De ervaring leert dat bij dit ontstoren van het PVS m.n. autistische kinderen enorm opknappen. Voor Tinus was dit opknappen niet voldoende. Hij zocht naar genezing.

Toename van autisme
Het aantal kinderen met autisme en autistische stoornissen neemt enorm toe. Die toename is veel groter dan genetisch gezien kan worden verklaard. Daaruit heeft Tinus Smits geconcludeerd dat autisme bij veel kinderen niet genetisch is, maar het gevolg is van een verstoring in de hersenen. Als er geen sprake is van hersenschade, maar van een blokkade, dan zou het mogelijk moeten zijn om deze blokkade op te heffen en zo autisme bij deze kinderen te genezen.

Stapelingsziekte
Vanuit die gedachtegang ging hij in de praktijk aan de slag en behaalde zeer mooie resultaten. Zo ontdekte hij dat autisme vaak een stapeling bleek te zijn van verschillende oorzaken.
Zo'n 70% wordt veroorzaakt door vaccinaties, 25% door toxische medicijnen en andere stoffen en 5% door ziektes.

De CEASE theorie
Volgens de theorie van Tinus Smits ontstaat autisme door stapeling van stress in de hersenschors (neo-cortex). Deze stress kan al voor of tijdens de zwangerschap beginnen (bv. reisvaccins van de toekomstige ouders), medicijn- en aspartaam-gebruik tijdens de zwangerschap, een infectie, vroeggeboorte of een moeilijke bevalling. Vervolgens speelt het eerste levensjaar een cruciale rol, vanwege het toenemend aantal vaccins en andere medicijnen en medische ingrepen die de stress steeds verder kunnen verhogen, zoals narcose, antibioticakuren, onvolwaardige voeding met te veel suikers en te weinig goede vetten, onvoldoende water, het gebruik van de magnetron en allerlei milieu invloeden (bv. straling, plastics en zware metalen). Als dan met 14 maanden de vaccins BMR en Meningococcen-C worden gegeven dan kan de stress zo toe genomen zijn dat er een grens wordt overschreden en de stapel “omvalt”. Belangrijke functies van de hersenschors vallen dan uit, waarna de diagnose autisme wordt gesteld.

Certificering
Deze behandelingsmethode van autistische kinderen en zelfs van volwassenen heeft Tinus Smits de naam CEASE-Therapie gegeven. Hij heeft zelf zowel in Nederland als in de Verenigde Staten homeopaten opgeleid in deze methodiek en certificering ingevoerd om de kwaliteit van de CEASE-opleiding te waarborgen.

Ook ADHD
Net als autisme neemt ook ADHD, ADD, dyslexie en agressie onder de kinderen sterk toe. Ook kinderen met deze problematiek blijken veel baat te kunnen hebben bij de CEASE therapie.


* Tinus Smits overleed in 2010. Zijn werk wordt o.a. voortgezet door Ton Janssen en An van Veen.
Klassieke Homeopathie
C4 Homeopathie
Cease therapie
Homeopathic Detox Therapy