Klassieke Homeopathie

Anders dan in de reguliere geneeskunde kijkt de klassieke homeopathie naar het totaal van de symptomen en klachten. Want ziek en gezond zijn heeft niet alleen te maken met ons lichaam maar ook met de geest.
Als de klacht niet over gaat of steeds terugkomt, dan is ons zelfherstellend vermogen verstoord. Dat heeft niet alleen lichamelijke oorzaken,
maar ook gebeurtenissen, gevoelens of emoties spelen hierbij een rol.

De term 'Klassiek' in 'Klassieke Homeopathie' staat voor de oorspronkelijke beginselen van de homeopathie, waarbij de zieke mens in zijn totale wezen centraal staat en niet alleen zijn ziekte of symptomen.


Behandeling van de gehele mens
De keuze van het meest passende homeopathische middel is strikt individueel bepaald. Het is niet alleen gebaseerd op de klacht of de ziekte waarmee u komt, maar ook op uw persoon. Dit betekent dat de homeopaat, naast uw klachten, ook de kenmerken die u tot een uniek individu maken meeneemt in zijn overwegingen om tot de keuze van het meest passende homeopathische middel te komen.
Al lijken uw klachten op het eerste gezicht op die van een ander, u ervaart ze op uw eigen manier. Met de klassiek homeopaat komt u in gesprek over uzelf. Hij beperkt zich niet alleen tot uw klachten, maar is geÔnteresseerd in het totale beeld. Op grond daarvan kiest hij het homeopathische middel dat bij u de kern raakt en waardoor u lichamelijk en geestelijk weer in evenwicht komt.

Zelfgenezend vermogen
Het zelfgenezend vermogen is een weinig begrepen en weinig onderzochte eigenschap. In de huidige, moderne geneeskunde is het zelfgenezend vermogen in de vergetelheid geraakt. Heb je griep, hoofdpijn of een ontsteking (al dan niet met koorts), dan is de eerste reactie een pilletje, paracetamol of antibiotica en het probleem lijkt hiermee opgelost. Maar in de praktijk werkt het toch vaak niet zo simpel. Na een poosje komt de klacht terug en als dat maar vaak genoeg gebeurt, ga je je toch afvragen wat nu de oorzaak is.

Acute en chronische klachten
Omdat zowel acute als chronische klachten een teken zijn van onvoldoende vitale levenskracht om ons zelfherstellend vermogen haar werk te laten doen, kan de homeopaat in beide gevallen de juiste middelen inzetten om onze vitale levenskracht te prikkelen. Een prettige bijkomstigheid is dat je minder of geen medicijnen met vervelende bijwerkingen meer nodig hebt.

In een consult brengt de klassiek homeopaat dit door gericht doorvragen allemaal in kaart om een goed beeld te krijgen van de samenhang van alle aspecten.  Anders dan bij reguliere medicijnen richten homeopathische middelen zich niet alleen op de klacht, maar ook op een eventuele aanleiding of oorzaak. Dit alles met als enig doel de vitale levenskracht te prikkelen en het zelfgenezend vermogen haar goede werk te laten doen. U komt weer in evenwicht, uw weerstand tegen ziekte-invloeden wordt versterkt en er zullen zich minder klachten voordoen. Met andere woorden: de klassieke homeopathie helpt de patiŽnt om zichzelf te genezen en weer gezond te worden.

Meer informatie over Klassieke Homeopathie is o.a. te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).

Klassieke Homeopathie
C4 Homeopathie
Cease therapie
Homeopathic Detox Therapy