Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

Hahnemann Instituut Nederland

Centrum voor Gezondheid in Beweging

CEASE Therapy, Tinus Smits MD

Post-vaccinaal syndroom

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG)

Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF)