Homeopatic Detox Therapie

Mensen komen hun hele leven door en soms zelfs al voor de geboorte in aanraking met stoffen die belastend kunnen zijn voor het lichaam. Met deze stoffen wordt onder meer gedoeld op vaccinaties, antibiotica, anesthesie bij operatie en tandheelkundige behandeling, hormoonpreparaten (prednison, corticosteroïden, anticonceptiepil, hormoonspiraal), pijnstillers, verf- en oplosmiddelen, bisphenol A (in soft plastics), verdovende middelen en omgevingsvervuiling. 

Regelmatig is ons lichaam niet meer in staat om deze belastende stoffen af te voeren, en gaan deze toxische stoffen zich opstapelen in ons lichaam. Dit leidt dan tot (chronische) klachten. Uit onderzoek blijkt dat chronische klachten zich op steeds jongere leeftijd voordoen.

Met HDT kunnen langdurig bestaande (vaak ook onverklaarbare) klachten en klachten van ernstige chronische ziekten zoals onder meer astma, eczeem, PMS, ADHD/ADD, angsten, depressie, fibromyalgie, migraine, autisme, Lyme en epilepsie sterk verbeteren. Ook de acute en chronische gevolgen van onder meer vaccinaties kunnen goed worden behandeld.

Werkwijze bij HDT
Klassieke Homeopathie gecombineerd met HDT helpt het lichaam om zich te ontdoen van belastende stoffen.

Bij deze methode werken we met een tijdlijn om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van de klachten. Als hieruit blijkt dat belastende stoffen een rol spelen kan de HDT-methode een uitkomst bieden.

Voorbeeld
Een kind heeft eczeem en de ouder maakt hiervoor een afspraak bij een homeopaat. Er wordt dan gekeken of de eczeem al aanwezig was bij de geboorte en zo niet, wanneer het ontstaan is. Is het bijvoorbeeld ontstaan na ongeveer twee maanden dan kunnen de vaccinatie daarbij een rol hebben gespeeld. 

De aanpak omvat één of meer homeopathische detox- en/of balanskuren. Het middel of de combinatie van middelen dienen te passen bij de totaliteit, voedingsadviezen en eventueel supplementen ter ondersteuning van de detox. HDT is gericht op het opheffen van blokkades, waardoor het herstelproces tot op celniveau op gang komt. Hierdoor worden de orgaanfuncties hersteld, zodat klachten verminderen of verdwijnen.

*Bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties kunt u melden bij Lareb.