Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over uw behandeling, ga ik hierover graag met u in gesprek te gaan om te zoeken naar een oplossing.

Voelt u zich niet in staat uw klacht te bespreken met mij als uw homeopaat, laat de situatie dit niet toe of komen wij er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en bij het onderzoeken van oplossingen.

Ook heeft u de mogelijkheid zich richten tot de NVKH. U vindt hier hun wijze van klachtenafhandeling en hun klachtenformulier.

Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak over uw klacht.
U kunt in dat geval contact opnemen met:
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018, Utrecht
Telefoon: 06-12583075 (werkdagen 9 – 17 uur)

Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen van uw homeopaat dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Meer informatie over TCZ leest u op www.tcz.nu