Tarieven

Intake
Een intake duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur en kost €105,-.
Voor het eerste consult is het van belang dat u fysiek in de praktijk aanwezig bent en dat u een ingevuld intakeformulier bij zich heeft.
Komt u voor uw kind dan dient u dit behandelingsformulier door beide ouders / verzorgers ondertekend mee te nemen naar de intake.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren gemiddeld 30 minuten tot 1 uur. De kosten hiervoor zijn vanaf €70,- per consult.
Wilt u een consult per telefoon of per Skype? Vraag dan naar de mogelijkheden.

Vergoedingen
Doordat Jacomijn aangesloten is bij de NVKH, worden de kosten voor haar Homeopathische consulten door de meeste ziektekostenverzekeraars deels vergoed, mits u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoedingen is afhankelijk van uw polis en verschilt dus per verzekering. Als Homeopaat heeft Jacomijn geen invloed op de hoogte van deze vergoedingen.